دوزینگ پمپ .مترینگ پمپنمایندگی فروش و تعمیرات کانن مرکز …مشخصات تیرچه پیش تنیده bpicoچسب لنت ترمز پروپنول

کتاب «تفسیر تربیتی قرآن؛ چیستی و مؤلفه‌های آن» منتشر شد
به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «تفسیر تربیتی قرآن؛ چیستی و مؤلفه‌های آن» به قلم علی اسعدی به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی منتشر شد. در معرفی این کتاب آماده است: قرآن کریم منشور تربیت آموزگار حکیمی است که از افق خاور برآمد تا آدمیان فرو غلتیده در ظلمات جهل و هواپرستی را به سرای سعادت رساند. تفسیر ترتیبی به عنوان نزدیک ترین رویکرد به اهداف و مقاصد بلند قرآن، متکفل تبیین این منظر است. این اثر می کوشد به تبیین بخشی از مباحث نظری و بنیادین آن بپردازد که از جمله آنها می‌توان به چیستی، قلمرو، گونه‌ها، رسالت‌ها، ویژگی‌های نگرشی و ابزارهای تفسیر ترتیبی اشاره کرد که به عنوان گامی در جهت خدمت به اهداف قرآن کریم مقبول درگاه حضرت احدیت قرار گیرد. این کتاب در ۴۲۰ صفحه و شمارگان ۴۰۰ نسخه از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر و در اختیار علاقه مندان حوزه تفسیر قرآن قرارگرفته است. کد خبر 5127304