به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاجبی در حاشیه جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از نظر میزان خودکشی، آمار بالایی نسبت به دیگر کشورهای جهان نداریم ولی باید این شیب افزایش خودکشی را در کشور کنترل کنیم. وی افزود: خودکشی یک پدیده چندفاکتوری است و علت و معلول‌های متفاوتی دارد. مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت تصریح کرد: وزارتخانه‌های بهداشت و کشور و شورای اجتماعی کشور به موضوع خودکشی و فاکتورهای متعدد این موضوع ورود کرده و تمامی دستگاه‌های تأثیرگذار در این حوزه باید برنامه‌های خود را در راستای جلوگیری از افزایش شیب خودکشی در کشور ارائه دهند. حاجبی بیان کرد: عوامل زیستی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر موارد در درازمدت تأثیراتی در افزایش خودکشی در کشور داشته است. به گفته وی، تمامی دستگاه‌ها باید در کنار یکدیگر نسبت به کاهش آمار خودکشی در کشور و همچنین مدیریت جمعیت اقدام کنند. کد خبر 4854077