اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

انگلیس: ارسال جنگنده به اوکراین را بررسی می کنیم