کمیساریای انتخابات عراق سردرگم عمل کرد

کمیساریای انتخابات عراق سردرگم عمل کرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هادی العامری رئیس ائتلاف فتح عراق کنفرانس خبری درباره نتایج انتخابات عراق برگزار کرد. وی افزود: ما امیدوار بودیم کهه انتخابات در فضایی شفاف وعادلانه و به دور از تقلب برگزار شود. ما بر برگزاری انتخابات زودهنگام و تسریع در آن تاکید داشتیم. ما فکر می کردی که این انتخابات سکویی برای حرکت رو به جلو خواهد بود و به پارلمان مورد اعتماد مردم منتهی خواهد شد. انتخابات در فضایی که ما انتظارش را داشتیم برگزار نشد. العامری با اشاره به اینکه نگرانی بابت تقلب زاییده زمان حال نیست، گفت: ما از ابتدا شک داشتیم. در هر نشستی با کمیساریا ما نگرانی خود را بابت دستکاری در نتایج الکترونیکی آراء اعلام داشتیم. کمیساریا هیچ گزارشی به پارلمان ارائه نداد. وی گفت: آنچه رخ داد نشانه سردرگمی کمیساریا و عدم صلاحیت آن برای مدیریت این انتخابات سرنوشت ساز بود. تفاوت فاحشی میان نوارها و فیش های انتخاباتی ارائه شده به نامزدها و آنچه اعلام شده بود، وجود دارد. کد خبر 5367446