راه‌اندازی صندوق‌های توسعه و پیشرفت استانی

راه‌اندازی صندوق‌های توسعه و پیشرفت استانی
به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی در بدو سفر به خراسان جنوبی که به منظور معارفه استاندار این استان انجام شده است، اظهارکرد: نگاه دولت بر فعال سازی مرزها است و در این زمینه دیپلماسی فعال با کشورهای همسایه باید دنبال شود. وی با بیان اینکه تمرکززدایی و دادن اختیارات در سطح استانی در دولت سیزدهم مد نظر است، عنوان کرد: دادن اختیارات بیشتر و با منابع مالی بهتر و داشتن یک صندوق توسعه و پیشرفت استانی به استانداران در برنامه ۱۴۰۱ پیش بینی شده است. وی با تاکید بر اینکه اجرای این مهم موجب خواهد شد تا بر مبنای اقتضائات استانی تصمیم گیری ها سریع‌تر و قوی‌تر باشد، گفت: در این راستا پروژه‌ها بیشتر در سطح استانی تعریف خواهد شد. وحیدی از راه‌اندازی صندوق‌های توسعه و پیشرفت استانی در برنامه ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: این طرح از طریق سازمان برنامه و بودجه در حال طی کردن مراحل است که بعد از تصویب در مجلس قابلیت اجرا خواهد داشت. به گفته وی صندوق‌های توسعه و پیشرفت استانی از محل منابع دولتی و ملی و نیز اعتبارات ناشی از فروش اموال و سایر درآمدها در استان‌ها تأمین اعتبار می‌شوند. وزیر کشور با بیان اینکه سند آمایش ملی تأیید و تصویب شده که اکنون مبنای کار است، بیان داشت: در جاهایی که نیاز به بازنگری باشد این مهم انجام خواهد شد. کد خبر 5363703