قیمت صندلی تاشو سینمایی رض کو …چراغ سر ردیف صندلی سینمایی mcrآموزشگاه فنی حرفه ای دانش برترتعمیر تلویزیون سونی

آغاز ثبت نام برای تاسیس مؤسسات اعزام دانشجو از ۵ تیرماه
به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه نظارت بر عملکرد مؤسسات اعزام دانشجو وزارت علوم اعلام کرد: به دنبال درخواست‌های مکرر متقاضیان تأسیس مؤسسات و شرکت‌های اعزام دانشجو و پیرو مصوبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ کارگروه نظارت بر مؤسسات و شرکت‌های فوق الذکر، سامانه ثبت درخواست‌ها به نشانی portal.saorg.ir از تاریخ شنبه ۵ تیرماه ۱۴۰۰ تا پایان روز جمعه ۲۵ تیر ۱۴۰۰ فعال است. بنابراین متقاضیان واجد شرایط می‌توانند، ضمن توجه به نکات ذیل، در خواست‌های خود را در سامانه مذکور ثبت کرده و از این طریق، مراحل کار را پیگیری کنند. ۱- این مهلت قابل تمدید نیست. ۲ -به در خواست‌های ناقص، ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۳ -مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده با متقاضی بوده و در صورت ارائه اطلاعات غیر واقعی و نادرست در هر مرحله از فرایند ثبت نام، از ادامه آن ممانعت به عمل خواهد آمد. کد خبر 5240679 زهرا سیفی