کاردرمانی جسمی، ذهنی ویکپارچگی …باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …بهترین آموزشگاه زبانآموزش مکالمه کامل مهاجرتی فقط در …

تعداد فوتی ها به ۱۹ نفر رسید/ ۱۵ زن و ۴ مرد جان باختند