نوسازی و بازسازیآموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …اموزشگاه زبان عربی شرق تهرانمکانیک سیار باطری ساز سیار امداد …

پادشاه بحرین حکم اعدام جوانان بحرینی را متوقف کند
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان عفو بین الملل در نامه ای مشترک با چند سازمان حقوق بشری دیگر از پادشاه بحرین خواست، حکم های اعدام صادره علیه ۱۲ تن از زندانیان سیاسی بحرینی را لغو کند. عفو بین الملل، سازمان «سلام برای دموکراسی و حقوق بشر»، پژوهشکده حقوق بشری«الخلیج» و جمعی دیگر از سازمان های حقوق بشری در این نامه خطاب به حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین تاکید کردند: بیشتر حکم های اعدام بر اساس اعترافات زیر شکنجه و در محاکمه هایی ظالمانه صادر شده اند. این نامه شامل شواهد و دلایل متقن پیرامون نقض حقوق و موازین بین المللی محاکمه عادلانه است که در روند دادرسی به پرونده های محکومان به اعدام در بحرین مشاهده شده است. حکم اعدام ۱۲ جوان بحرینی که به اتهامات سیاسی بازداشت، شکنجه و و بر اساس اتهامات دروغین محاکمه شده اند توسط دستگاه قضایی سیاست زده بحرین صادر شده و با طی آخرین مراحل دادرسی و رد تجدیدنظر توسط دیوان عالی، اجرای آن ها تنها منتظر امضای پادشاه بحرین می باشد. کد خبر 4997377