کیفیت هوای تهران طی شبانه روز گذشته به شرایط ناسالم رسید

کیفیت هوای تهران طی شبانه روز گذشته به شرایط ناسالم رسید
به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت هوای تهران طی شبانه روز گذشته در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد و هم اکنون با کاهش از بار غلظت آلاینده‌ها در شرایط سالم قرار دارد. با توجه به پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، این شرایط ناپایدار خواهد بود و در ساعات آینده باز هم شاهد افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا خواهیم بود. طی ۲۴ ساعت گذشته میانگین غلظت آلاینده‌های هوا بر روی عدد ۱۰۸ قرار گرفت و ذرات معلق در میان آلاینده‌ها از بیشترین غلظت برخوردار بود. و هم اکنون با کاهش قابل توجهی به عدد ۶۷ رسیده است. کد خبر 5340894 سمیرا خباز