اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

صدور سند مالکیت برای ۹۵ درصد از اراضی ملی به‌نام دولت