داکت اسپلیت و اسپیلتفروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …برس صنعتیرک ایستاده 42 یونیت عمق 100 با …

عضویت «کوربین» در حزب کارگر انگلیس تعلیق شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جرمی کوربین» رهبر سابق حزب کارگر انگلیس، به دلیل انتقاد از رژیم صهیونیستی، از عضویت در این حزب تعلیق شد. همچنین، وی از از ریاست فراکسیون حزب کارگر انگلیس در پارلمان نیز برکنار شد. ظاهراً کمیسیون «برابری و حقوق و بشر» پارلمان در گزارشی مدعی شده که حزب کارگر در مبارزه علیه تفکرات یهودستیزانه ناتوان بوده و از قوانین تخطی کرده است. به ادعای سخنگوی حزب کارگر، مادامیکه تحقیق درباره اتهامات کوربین ادامه دارد و وی اظهاراتش را پس نگرفته، عضویتش همچنان در وضعیت تعلیق باقی خواهد ماند. کد خبر 5059508 مریم خرمایی