فروش و ارائه انواع سیلیکاژل (رطوبت …طراحی و تولید انواع روتاری جوینت …طراح ، تولید کننده و مجری پوشش …ساخت سوله وسالن و اتاق ایزوله با …