فروش توری فایبرگلاسصندل تابستانی طبی زنانههلدینگ تجارت بین الملل بهمردتاج گل ترحیم

اعلام برنامه های کنسرسیوم ۵ دانشگاه برتر ایرانی برای جذب دانشجو
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، نشست برنامه‌های کنسرسیوم پنج دانشگاه برتر ایرانی با رویکرد توسعه همکاری‌های مشترک در داخل و خارج از کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. در این نشست دکتر ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر مهدی مقتدایی معاون بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر محمدحسین نکوفر مدیر روابط بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر حمیدرضا برادران مدیر توسعه روابط بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران و دکتر سید احمد احمدی معاون آموزشی پردیس بین‌الملل علوم پزشکی ایران حضور یافتند. دکتر محمدحسین نکوفر؛ مدیر روابط بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران پروپوزالی در خصوص برگزاری دوره‌های مشترک کنسرسیوم ۵ دانشگاه برتر ارائه کرد و توضیحاتی در خصوص نحوه اجرای دوره‌های مشترک میان پنج دانشگاه برای جذب دانشجویان بین الملل در رشته‌های میان رشته و بررسی مشکلات احتمالی پرداخت. دکتر مهدی مقتدایی؛ معاون بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند و موافقت خود را در خصوص برگزاری دوره در رشته‌های مشترک میان دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی عضو کنسرسیوم، عنوان کرد. دکتر ابوالفضل باقری فرد؛ معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز ضمن استقبال از نظرات ارائه شده، پیشنهاداتی در خصوص فعالیت‌های مشترک بیشتر در کنسرسیوم ۵ دانشگاه برتر کشور ارائه کرد که مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد در دستور کار آتی جلسه کنسرسیوم ۵ دانشگاه برتر قرار گیرد. کنسرسیوم پنج دانشگاه برتر ایرانی شامل دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. کد خبر 5188831