موضع گیری سخنگوی طالبان درباره روابط با رژیم صهیونیستی

موضع گیری سخنگوی طالبان درباره روابط با رژیم صهیونیستی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سهیل شاهین» سخنگوی طالبان طی سخنانی گفت که جنبش طالبان آماده ایجاد روابط با آمریکا به شرط تأمین منافع هر دو طرف بوده و از نقش احتمالی واشنگتن در بازسازی افغانستان استقبال می‌کند. بر اساس این گزارش، سخنگوی طالبان که این سخنان را در جریان برگزاری کنفرانس خبری خود مطرح می‌کرد، در خصوص آینده روابط احتمالی میان طالبان و واشنگتن گفت: بله. مطمئناً اگر آمریکا مایل برقراری ارتباط با ما داشته باشد، فصلی جدید (در روابط دو طرف) گشوده خواهد شد که منافع هر دو کشور و مردم هر دو کشور در آن تضمین شود و اگر آمریکا مایل به مشارکت در روند بازسازی افغانستان باشد، ما استقبال خواهیم کرد. وی در عین حال در خصوص مواضع طالبان در برابر رژیم صهیونیستی تاکید کرد که طالبان هیچ گونه روابطی با این رژیم نخواهد داشت؛ ولی در عین حال به دنبال گفتگو با تمامی همسایگان منطقه‌ای افغانستان خواهد بود. سخنگوی طالبان تاکید کرد: مطمئناً ما هیچ گونه روابطی با اسرائیل نخواهیم داشت. خواستار ایجاد روابط با تمامی کشورها هستیم؛ ولی اسرائیل جایی نخواهد داشت… ما مایل به برقراری رابطه با تمامی کشورهای منطقه و کشورهای همسایه از جمله کشورهای آسیایی هستیم. کد خبر 5299446