سیم بکسلجابجایی گاوصندوق09122849008.بازگشایی …خدمات باغبانیگروه ساختمانی آروین سازه

ایران حامی همه جنبش های مقاومت است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» اعلام کرد: ایران حامی همه جنبش های مقاومت است و زمینه پیوند با ایران گسترده است. وی افزود: عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی گامی بسیار خطرناک علیه ملت فلسطین است. العاروری از عادی سازی روابط میان برخی کشورهای عربی با صهیونیستها به شدت انتقاد کرد و گفت: عادی سازی به مفهوم تسلیم شدن و نابودی آرمان فلسطین است. معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، سرانجام روند عادی سازی را محکوم به شکست دانست و بیان کرد: مقاومت، اهداف ملت ما را محقق خواهد ساخت. وی همچنین بر تحقق آشتی ملی میان فلسطینی ها تاکید کرد. کد خبر 5080879