قیمت دلار ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ به ۲۶ هزار و ۷۶۱ تومان رسید/ هر یورو؛ ۳۱ هزار و ۵۳۲ تومان