لکه گیری ۱۰۵ نقطه از معابر شرق تهران

لکه گیری ۱۰۵ نقطه از معابر شرق تهران
به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه تنهایی شهردار منطقه ۸ گفت: معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ به شکل ویژه فعالیت آسفالت کاری در معابر محدوده منطقه ۸ را به اجرا در می‌آورد، به طوری که در ۳۰ روز آبان ماه سال جاری در ۱۰۵ نقطه از معابر منطقه لکه گیری آسفالت صورت گرفته است. تنهایی افزود: برای این طرح عمرانی ۴۰۹ تن آسفالت برای دو هزار و ۹۲۰ متر مربع معابر منطقه به اجرا در آمده است. وی گفت: در ناحیه یک ۹۳ تن معادل ۷۵۳ متر مربع در ۲۳ نقطه، در محدوده ناحیه دو ۱۶۵ تن معادل ۱۰۱۷ متر مربع برای ۳۴ نقطه و در ناحیه سه ۱۵۱ تن آسفالت معادل ۱۱۵۰ متر مربع برای ۴۸ نقطه لکه گیری صورت گرفته است. شهردار منطقه ۸ تهران ادامه داد: خیابان دردشت، خیابان ۱۲۱، میدان نخجیر، میدان ۸۹، خیابان ثانی، خیابان رحیمی، خیابان گلدار و کوچه عربشاهی از مهم‌ترین معابر مورد اجرای این طرح عمرانی است. کد خبر 5364636