اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قابل درک است که مفسدان در برابر «تصمیم سخت» دست به کار شوند