سخنان استاندار جدید آذربایجان شرقی پس از جنجال در مراسم معارفه