نمایندگی دیسک و صفحه والئو سبز …تولید و عرضه محصولات یکبار مصرفی …موسسه زبان نگاربرگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …

کاهش ساعت طرح ترافیک تهران تا پایان سال تمدید شد
به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شیوع ویروس کرونا و اوج گرفتن این بیماری در هفته جاری، شورای عالی ترافیک نسبت به کاهش ساعات ورود به محدوده‌های ترافیک اقدام و اعلام کرد تا پایان این هفته، ساعات ورود به محدوده‌های ترافیکی از ساعت ۸ الی ۱۷ خواهد بود. یوسف حجت درباره تصمیم‌گیری جدید برای ساعات آغاز و پایان ورود به محدوده‌های ترافیکی، اظهار کرد: با توجه به تداوم وجود ویروس کرونا و اینکه وضعیت تغییر چندانی نکرده، ساعات ۸ الی ۱۷ برای ورود به محدوده‌های ترافیکی تا پایان سال اعمال خواهد شد. کد خبر 4870391