اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

انتصاب‌های جدید در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران در احکامی جداگانه سرپرست معاونت اسناد ملّی، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع، سرپرست اداره کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل و رئیس پژوهشکده اسناد این‌سازمان را منصوب کرد. به این‌ترتیب، سید هادی موسوی به عنوان سرپرست معاونت اسناد ملّی، محمد عباسی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع، میترا حاجیان به‌عنوان سرپرست اداره کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل و علی کالیراد به‌عنوان رئیس پژوهشکده اسناد معاونت پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران منصوب شدند. کد خبر 5892645 زینب رازدشت تازکند