نشست  «ظرفیت‌ها و کارکردهای تمدنی اربعین» برگزار می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر، پیاده‌روی اربعین، یکی از مناسک مذهبی شیعیان است که هر ساله در ماه صفر برگزار می‌شود. اربعین به عنوان یک از مناسک مذهبی در امتداد واقعه عاشورا تعریف می‌شود. هدف اساسی در مناسک مذهبی، آن است که امتداد آن رویداد و خاستگاه اولیه آن مناسک را نشان بدهد. مناسک اربعین، خود را در امتداد رویداد عاشورا نشان می‌دهد. به عقیده برخی محققان، قیام عاشورا دارای کارکردها و ظرفیت‌های تمدنی است و پدیده اربعین نیز در تداوم و احیای پیام عاشورا، دارای همان ظرفیت‌ها و کارکردهاست. پژوهشگران این کارکردهای تمدنی راهپیمایی اربعین را شناسایی کرده و دسته‌بندی کرده‌اند. این کارکردها بدین شرح است: کارکرد هویت‌بخشی، کارکرد انسجام‌بخشی، کارکرد تربیت اخلاقی، کارکرد تعمیق معنویت، کارکرد افزایش دامنه آگاهی یا معرفت‌بخشی و آگاهی‌بخشی، کارکرد کل‌نگری و جهانی‌اندیشی و کارکرد اقتدارآفرینی. به همین منظور کانون اندیشه جوان، نشست «ظرفیت‌ها و کارکردهای تمدنی اربعین» را با حضور حبیب بابایی برگزار می‌کند. این نشست روز یکشنبه ۴ مهر ماه ساعت ۱۵ در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی @canoon_org برگزار می‌شود. کد خبر 5313187