اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بانوی شمشیرباز کویتی حاضر به رقابت با حریفی از رژیم صهیونیستی نشد