هیات رئیسه شورای شهرستان تهران انتخاب شدند
به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان قربانی اظهار کرد: در جلسه روز دوشنبه که به فرماندار تهران و با حضور اعضای شورای شهرستان تهران تشکیل شد، اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرستان تهران انتخاب شدند. وی درباره ترکیب هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرستان تهران تصریح کرد: احمد صادقی عضو شورای شهر تهران به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان تهران، سیدابوالفضل میر رفیع نایب رئیس و عبدالرضا آشوب منشی و حمیدرضا کروبی به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهرستان تهران انتخاب شدند. مشاور فرماندار تهران ادامه داد: علیرضا نادعلی شهرستانکی به همراه مهدی اقراریان نیز به عنوان اعضای این شورا انتخاب شدند. وی خاطرنشان کرد: احمد صادقی نیز به عنوان نماینده شورای اسلامی شهرستان تهران در شورای اسلامی استان تهران انتخاب شد. کد خبر 5309415