الیاف بایکوقالبسازی و پرسکاریمشاوره حقوقی- قبول پرونده های حقوقی …خرید پیچ و مهره صنعتی ساختمانی …

هدفگذاری اعزام ۵ هزار نیروی کار به خارج از کشور تا پایان سال/ایجاد ۷ دفتر کاریابی مجاز