هیات رئیسه مجلس ترکیب کمیسیون بررسی طرح صیانت را مشخص می کند
علی محسنیان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح صیانت و حمایت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و خدمات پایه کاربردی به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. وی گفت: به این ترتیب این طرح باید در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گیرد. محسنیان افزود: در مورد ترکیب این کمیسیون ویژه هیأت رئیسه مجلس باید تصمیم بگیرد که ممکن است به دلیل اینکه کمیسیون فرهنگی به عنوان پیشنهاد دهنده این طرح کمیسیون اصلی محسوب می‌شود، کمیسیون ویژه با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی و سایر کمیسیون‌ها تشکیل شود. وی افزود: شرایط و نحوه بررسی این طرح در کمیسیون ویژه تخصصی در آئین نامه داخلی مجلس وجود دارد و هیأت رئیسه نیز مطابق آن تصمیم گیری می‌کند. محسنیان در پاسخ به این سوال که چقدر زمان می‌برد تا این طرح در کمیسیون ویژه بررسی شود، گفت: زمان بررسی طرح هم به تصمیم کمیسیون بستگی دارد. کد خبر 5267863 معصومه بخشی پور