آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی هنوز به شورا ارائه نشده است
محمد علی کی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بازنگری آئین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بازنگری آئین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی در دست اقدام است ولی هنوز به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نشده است. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه مدت بازنگری آئین نامه مذکور مقداری طولانی شده است ادامه داد: آئین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی بعد از بازنگری، در شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها بررسی و تأیید شده و سپس برای تأیید نهایی به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود. به گزارش مهر، اصلاح آئین نامه ارتقا اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی اواخر سال گذشته با امضای رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت علوم ابلاغ شد، تا اصلاحیه آن انجام شده و به صحن شورا عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود. وزارت علوم ابتدای سال ۱۴۰۰ اصلاح آئین نامه مذکور را در دستور کار خود قرار داد، و سپس نظر اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی درباره آن جمع آوری شد، نظراتی که به دست آمده بود در نسخه جدید اعمال و در جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها به‌عنوان یکی از شوراهای وابسته به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بررسی شد. در جلسه آخر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها با توجه به پایان دولت دوازدهم مقرر شد آئین نامه مذکور در دولت سیزدهم به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود. کد خبر 5332086 زهرا سیفی