ارائه خدمات ترجمهفروش لوله مقواییرله هوشمند تویا ۱۰ آمپرتولیدی لوله بخاری و دریچه کولر

دکتری «اقتصاد سلامت» در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایجاد شد/ موافقت با پذیرش دانشجو در ۷ رشته
به گزارش خبرنگار مهر، دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد و به استناد رای صادره در این جلسه با راه اندازی دکتری تخصصی (Ph.D) رشته اقتصاد سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز با ظرفیت پذیرش ۲ دانشجو برای یک دوره موافقت شد. همچنین شورای گسترش پذیرش دانشجو در ۷ رشته دانشگاه های علوم پزشکی را مصوب کرد. به این ترتیب با پذیرش ۲ دانشجو در دکتری تخصصی اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۱۵ دانشجو در کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ۴ دانشجو در کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و ۴ دانشجو در کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۲ دانشجو در کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران موافقت شد. شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی به پذیرش ۲ دانشجو باحفظ سقف ظرفیت کشوری در رشته فیزیوتراپی مقطع دکتری تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز رای داد. همچنین با استقلال پذیرش دانشجو در رشته میکروبشناسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با ظرفیت پذیرش ۴ دانشجو برای یک دوره موافقت شد. شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی همچنین با درخواست دانشگاه علوم پزشکی کردستان مبنی بر عدم پذیرش دانشجو در رشته مهندسی بهداشت محیط مقطع کارشناسی در این دانشگاه موافقت کرد. ادامه پذیرش دانشجو در رشته پرستاری مقطع کارشناسی در دانشکده پرستاری پلدختر دانشگاه علوم پزشکی لرستان با ظرفیت پذیرش ۲۰ دانشجو برای یک دوره از دیگر مصوبات شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی بود. کد خبر 5235592