لزوم انتخاب سفیران انقلابی/عملکرددیپلماسی اقتصادی دلگرم کننده بود

لزوم انتخاب سفیران انقلابی/عملکرددیپلماسی اقتصادی دلگرم کننده بود
به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارحی پس از جلسه مشترک با وزیر امورخارجه در توئیتی نوشت: گزارش صد روزه دلگرم کننده حوزه دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، حاکی از توسعه و تسهیل مبادلات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه با راهبرد افزایش حجم مبادلات اقتصادی در آینده بود. وی تاکید کرد: قانون راهبردی لغو تحریم ها و مصوبات کمیته تطبیق مذاکرات هسته ای فصل الخطاب است و مجلس و دولت بر روی این دو مهم متفق القول هستند. گزارش مذاکرات وین حاکی از تسلط، تعادل و عقلانیت و اهتمام تیم کشورمان برای رسیدن به منافع حداکثری در برابر کشورهای ۴+۱ بود که مورد حمایت اعضای کمیسیون قرار گرفت. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نوشت: سفرا، افسران دستگاه دیپلماسی کشور در صف مجاهدانه سیاست خارجی هستند. انتخاب اصلح با روحیه انقلابی و معطوف به راهبردهای بیانیه گام دوم انقلاب مطالبه اولیه از دولت سیزدهم است. جلال‌زاده در ادامه مطلب خود آورده است: تقویت دیپلماسی رسانه ای، آب، اقتصادی، پارلمانی، دفاعی و اهمیت سیاست خارجی متوازن با اولویت قراردادن کشورهای همسایه، هماهنگی حداکثری تیم اقتصادی دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای و تحول در ساختار وزارت امور خارجه از مطالبات مهم مطرح شده در این نشست بود. وی تصریح کرد: تقویت دیپلماسی رسانه ای، آب، اقتصادی، پارلمانی، دفاعی و اهمیت سیاست خارجی متوازن با اولویت قراردادن کشورهای همسایه، هماهنگی حداکثری تیم اقتصادی دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای و تحول در ساختار وزارت امور خارجه از مطالبات مهم مطرح شده در این نشست بود. کد خبر 5370740