اجرای کلیه فعالیتهای عمرانیمکانیک سیار باطریساز سیار تمام …آموزش تخصصی ترومپت و سایدرامآموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …

ثبت ۲۱۲ روز هوای سالم در پایتخت/وضعیت هوای پاک و ناسالم
به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت هوای پایتخت همچنان در شرایط سالم قرار دارد. هوای تهران پس از گذشت هشت روز از اسفند ۹۹، حتی یک روز هم در شرایط ناسالم نبوده و با توجه به وضعیت هوای پایتخت پیش بینی می‌شود این کیفیت هوا طی ساعات و روزهای آینده نیز ادامه یابد. غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون همچنان از دیگر آلاینده‌های هوا بالاتر است، اما از حد مجاز خود خارج نشده است. با ادامه این شرایط تهران وارد ۲۱۲ اُمین روز با هوای سالم در سال جاری خواهد شد، در حالی که ۱۰۲ روز در این مدت در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشته و تعداد روزهای پاک و ناسالم نیز روی عدد ۱۵ قرار داشته است. کد خبر 5156384 سمیرا خباز