اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وضعیت ترافیکی معابر پایتخت/ رانندگان با توجه به بارش برف با سرعت مطمئنه حرکت کنند