اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نحوه جبران خدمات کارکنان در حوزه مدیریت کرونا بررسی شد
به گزارش خبرگزاری مهر، صمیم مرادی روزبهانی با اشاره به موج جدید انتشار ویروس کرونا (امیکرون)، بر ضرورت تزریق دوز سوم واکسن به منظور تسریع در مقابله و پیشگیری از انتشار این سویه جدید تاکید کرد. مسئول دبیرخانه ستاد مدیریت بحران کرونای شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در این جلسه بررسی موانع و تعیین سازوکارهای مؤثر در تأمین اعتبار و نقدینگی، چگونگی حفاظت و حراست از پایگاه‌های ثابت و سیار واکسیناسیون، رفع اشکالات فنی و انتقال بخش عملیاتی سامانه ۶ - ۱۳۷ (واکسیناسیون اقشار ناتوان در منازل) به سازمان، بررسی وضعیت راه اندازی سامانه ثبت داده‌ها و گزارش گیری چک لیست‌های ارزیابان حوزه ایمنی و همچنین تاکید بر چگونگی جبران خدمات کارکنان موظف در حوزه مدیریت بحران کرونای شهرداری تهران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. کد خبر 5411479