آموزش تخصصی کودکان در منزلآموزشگاه زبان عربی شرق تهرانخریدار ضایعات کامپیوتریاجاره فیش حقوقی/ضمانت دادگاه/ضامن …

این چندهزارمین داغ کابل است
به گزارش خبرنگار مهر در پی عملیات تروریستی روز گذشته در کابل که باعث کشته شدن بیش از ۵۰ دختر نوجوان و زخمی شدن تعداد زیادی از دانش آموزان مدرسه سیدالشهدای کابل دو شعر از سیدضا قاسمی شاعر افغانستانی مقیم سوئد و مریم ابراهیم زاده شاعر ایرانی تقدیم می شود. *در خون نشست روسریِ دختران‌مان گاهی پدر شدیم و پسر را گریستیم گاهی پسر شدیم و پدر را گریستیم هر روز و شب، درست چهل سال می‌شود ساعات تلخ پخش خبر را گریستیم هر روز و شب، درست چهل سال می‌شود هی لخته، لخته خون جگر را گریستیم هر دم به خون خویش فتادیم و ساختیم هی قبر تازه کوه و کمر را، گریستیم مادر شدیم و از پس هر زخم انفجار هی چشم‌های مانده‌به‌در را گریستیم در خون نشست روسریِ دختران‌مان رخساره‌گانِ قرصِ قمر را گریستیم بعد از تو روزگار همانی که بود، ماند هر سال ما قضا و قدر را گریستیم بعد از تو نیز مثل خودت، عاصیِ عزیز! «شب را گریستیم، سحر را گریستیم» ضیا قاسمی * این چندهزارمین داغ کابل است هَزاره نیستم اما هزارمین بار است به یاد اشک تو چشمم شبیه شب تار است به تلخکامی بادام چشم هایت که زمین به تو چقدَر حال خوش بدهکار است زمین و مین شده کابوس روز و شبهایت جهان کور شده، ناگزیر از انکار است صدای ضجه‌ی کابل به گوش هرکه رسید تمام عمر به داغ غمش بدهکار است چقدر عین توام.... چشمهام بادامیست! تو گریه می کنی و چشم های من تار است مریم ابراهیم زاده کد خبر 5207682 مصطفی وثوق کیا