اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هذیان بعد از جراحی می تواند نشانه زوال ذهنی سریع تر باشد