اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اقامه نماز توسط شهید سلیمانی در عملیات آزادسازی بوکمال