اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

طنین انداز شدن نوای «لبیک یا حیدر» در خیابان نوبهار کرمانشاه