کار در منزل با گوشی یا تبلت یا …فرچه غلطکیچمن مصنوعی چیستتعمیر انواع لامپ LED

ظرفیت ۴ هزار نفری برای پذیرش در ارشد گروه علوم پزشکی
به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ (سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) از چهارشنبه ۶ اسفند آغاز شده است و داوطلبان تا ۱۶ اسفند فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند. آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ (سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) در روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود. دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی منتشر شده است و ظرفیت اولیه در رشته‌های علوم پزشکی و در دو گروه عادی و شهریه پرداز اعلام شد. بر اساس ظرفیت اولیه ۳ هزار و ۷ نفر به ظرفیت عادی و ۹۹۴ نفر به ظرفیت شهریه پرداز اختصاص یافته است. بیشترین ظرفیت به رشته پرستاری داخلی - جراحی با ۲۸۴ نفر و کمترین ظرفیت به رشته بهداشت محیط - بهداشت پرتوها با ۳ نفر ظرفیت تعلق دارد. جدول ظرفیت اولیه کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ ردیف رشته عادی شهریه پرداز ۱ اپیدمیولوژی ۶۳ ۱۶ ۲ تکنولوژی اتاق عمل ۲۴ ۵ ۳ ارزیابی فناوری سلامت ۹ صفر ۴ ارگونومی ۳۵ ۵ ۵ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی ۱۰ ۳ ۶ اقتصاد بهداشت ۳۰ ۱۵ ۷ اکولوژی انسانی ۷ صفر ۸ انفورماتیک پزشکی ۳۲ ۸ ۹ انگل شناسی پزشکی ۵۶ صفر ۱۰ ایمنی شناسی پزشکی ۵۱ صفر ۱۱ آمار زیستی ۶۴ ۱۱ ۱۲ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ۸۲ ۳۲ ۱۳ آموزش پزشکی ۲۱ یک ۱۴ بهداشت روان ۶ ۳ ۱۵ بهداشت محیط - بهداشت پرتوها ۳ صفر ۱۶ بهداشت محیط - سم شناسی محیط ۴ صفر ۱۷ بهداشت و ایمنی مواد غذایی ۳۹ ۲۱ ۱۸ بینایی سنجی ۱۴ ۵ ۱۹ بیوشیمی بالینی ۷۹ ۱۶ ۲۰ پدافند غیرعامل در نظام سلامت ۲ ۶ ۲۱ پرستاری اورژانس ۷۶ ۲۷ ۲۲ پرستاری توانبخشی ۶ یک ۲۳ پرستاری داخلی - جراحی ۱۷۵ ۱۰۹ ۲۴ پرستاری سالمندی ۶۳ ۲۲ ۲۵ پرستاری سلامت جامعه ۵۲ ۱۹ ۲۶ پرستاری کودکان ۴۶ ۲۷ ۲۷ پرستاری مراقبت‌های ویژه عادی شهریه ۱۱۱ ۳۹ ۲۸ پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان ۲۵ ۷ ۲۹ پرستاری نظامی ۴ ۸ ۳۰ تاریخ علوم پزشکی ۱۸ ۷ ۳۱ تغذیه بالینی ۲۶ ۹ ۳۲ تغذیه ورزشی ۴ یک ۳۳ تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی ۴ ۱۰ ۳۴ تکنولوژی گردش خون ۱۶ ۲ ۳۵ بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها ۲۲ ۳ ۳۶ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون ۳۵ ۸ ۳۷ رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی ۱۶ ۴ ۳۸ سلامت و رفاه اجتماعی ۱۰ ۳ ۳۹ روان پرستاری ۵۳ ۲۷ ۴۰ روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ۴ ۲ ۴۱ روانشناسی سلامت ۸ ۲ ۴۲ روانشناسی بالینی ۵۶ ۱۸ ۴۳ زیست فناوری پزشکی ۷۴ ۳۲ ۴۴ ژنتیک انسانی ۴۵ ۱۲ ۴۵ ژورنالیسم پزشکی ۴ ۲ ۴۶ سلامت سالمندی ۳۸ ۷ ۴۷ سلامت و ترافیک ۴ ۲ ۴۸ شنوایی شناسی ۱۶ ۲ ۴۹ علوم بهداشتی در تغذیه ۲۱ ۱۴ ۵۰ علوم تشریحی ۸۲ ۱۷ ۵۱ علوم تغذیه ۵۵ ۱۷ ۵۲ علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه ۲ ۴ ۵۳ علوم و صنایع غذایی ۱۹ ۱۶ ۵۴ فناوری اطلاعات سلامت ۳۹ ۷ ۵۵ فناوری تصویربرداری پزشکی ۱۳ ۲ ۵۶ فیزیک پزشکی ۵۷ ۸ ۵۷ فیزیوتراپی ۶۳ ۲۰ ۵۸ فیزیوتراپی ورزشی ۲۲ ۵ ۵۹ فیزیولوژی ۷۰ ۲۲ ۶۰ قارچ شناسی پزشکی ۲۳ ۲ ۶۱ کاردرمانی ۲۰ ۵ ۶۲ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ۴۲ ۸ ۶۳ گفتار درمانی ۲۷ ۴ ۶۴ مامایی ۸۶ ۲۶ ۶۵ مددکاری اجتماعی ۹ ۳ ۶۶ مدیریت پرستاری ۱۲ ۴ ۶۷ مدیریت توانبخشی ۱۶ ۳ ۶۸ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۷۷ ۸۸ ۶۹ مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست ۴۰ ۱۵ ۷۰ مشاوره در مامایی ۸۰ ۳۱ ۷۱ مهندسی بهداشت حرفه ای ۶۱ ۱۴ ۷۲ مهندسی بهداشت محیط ۱۲۰ ۲۲ ۷۳ مهندسی بهداشت محیط - مدیریت بهره برداری و نگهداری تاسیسات ۳ یک ۷۴ مهندسی بهداشت محیط - مدیریت پسماند ۹ ۲ ۷۵ مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک) ۳۴ ۱۱ ۷۶ مهندسی پزشکی (زیست مواد) ۶ صفر ۷۷ میکروب شناسی ۷۲ ۳ ۷۸ میکروب شناسی مواد غذایی ۵ یک ۷۹ نانوفناوری پزشکی ۳۴ ۱۶ ۸۰ ویروس شناسی پزشکی ۳۴ ۶ ۸۱ یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی ۱۰ ۷ ۸۲ ترکیبات طبیعی و دریایی ۶ ۲ ۸۳ سم شناسی ۳۰ ۱۳ ۸۴ شیمی دارویی ۱۵ ۱۲ ۸۵ کنترل مواد خورامی و آشامیدنی ۵ یک ۸۶ آموزش هوشبری ۱۲ ۳ جمع ۳۰۰۷ ۹۹۴ کد خبر 5155639