برس سیمیپزشکی هسته ای روماتیسم ایراندوزینگ پمپ .مترینگ پمپشرکت حفاری چشمه سابق

قیمت دلار ۹ آذر ۱۳۹۹ به ۲۴۶۰۰ تومان رسید/هر یورو ۲۹۴۰۰ تومان