چهارشنبه در مورد کارگران هفت‌تپه تصمیم‌گیری می‌شود

چهارشنبه در مورد کارگران هفت‌تپه تصمیم‌گیری می‌شود
عدنان غزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز در بین کارگران فصلی هفت‌تپه حاضر شده و مطالبه آنها را شنیدم، این کارگران فصلی خواهان تبدیل وضعیت شغلی خود هستند. وی گفت: کارگران فصلی نیشکر هفت‌تپه هیچ گونه قراردادی با شرکت ندارند و فقط چند ماه در سال در بخش کشاورزی این شرکت مشغول به کار می‌شوند. فرماندار شهرستان شوش افزود: خواسته این کارگران تبدیل وضعیت شغلی خود بوده و خواهان ایجاد امنیت شغلی هستند. غزی تصریح کرد: قرار شده که چند نفر از این کارگران به عنوان نماینده انتخاب شوند و مطالبه خود را پیگیری‌کنند. فرماندار شهرستان شوش تصریح کرد: روز چهارشنبه در نشستی با مدیریت شرکت نیشکر هفت‌تپه برای مطالبه کارگران فصلی این شرکت تصمیم گیری شود. کد خبر 5369367