فروش ویژه دستگاه تصفیه آبتاج گل ترحیمتعمیر تلویزیون سونیسی ان سی شیشه

خرمن کوفتن سنتی در روستاهای کردستان
دریافت 70 MB برداشت سنتی علوفه و خرمن کوفتن با وسایل ساخت داخل توسط کشاورزان روستای «شیرکُش علیا» از توابع شهرستان بیجار. کردستان یکی از مراکز اصلی تولید علوفه در ایران بوده و علوفه مورد نیاز استان‌های مختلف کشور از مزارع این منطقه تأمین می‌شود. بیش از ۶۰ درصد اشتغال در این استان مربوط به بخش کشاورزی است. موسیقی سنتی و آئینی کردستان نیز با آهنگ‌های متعدد فولکلوریک دربرگیرنده مراسم‌ها و فعالیت‌های روزانه کشاورزان و تولیدات روستایی این منطقه است و هزاران بیت در دیوان اشعار شعرا و ادبای کردزبان با محوریت کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی موجود است. کد خبر 5243551