مراسم ارتحال آیت الله نورالدین حیدری در سنندج

مراسم ارتحال آیت الله نورالدین حیدری در سنندج