اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تفاوت ۴۸۰۰ میلیارد تومانیِ قرار صادر شده از سوی دو قاضی