پالس اکسیمتر کانتک مدل CMS50Dفروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200برس صنعتیآموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …

چند درصد تخت های کرونا اشغال است/موثرترین اقدام در کاهش مرگ و میر
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم ترین بخش های سلامت که همواره بیشترین نیاز بیماران را تشکیل می دهد، حوزه دارو و درمان است.  به دنبال شیوع کرونا، وضعیت اشغال تخت های بیمارستانی در کشور به یکباره تغییر کرد و ما شاهد استفاده از تمامی ظرفیت های بیمارستانی برای بیماران کرونایی در برخی از مراکز درمانی کشور بودیم. این در حالی بود که نمی بایست ارائه خدمات به سایر بیماران متوقف شود. قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که کمتر از ۴۰ درصد تخت های کرونا در فاز اول بیماری اشغال بود، گفت: بیش از ۶۰ درصد ظرفیت تخت های کرونایی در فاز اول بیماری خالی است. وی با اشاره به اقدامات مهم وزارت بهداشت برای روزهای پیش رو، افزود: یکی از بخش های مهم بیمارستانی، بخش مراقبت های ویژه است. از همین رو تلاش می کنیم تا ظرفیت تخت های ویژه را افزایش دهیم. به طوری که در سال جاری ۱۵۰۰ تخت مراقبت های ویژه راه اندازی شده و بنا داریم تا پایان سال این تعداد را تا ۴ هزار تخت مراقبت های ویژه افزایش دهیم. معاون درمان وزارت بهداشت، تاکید کرد: قرار است تا پایان سال ۸ هزار تخت بیمارستانی بر ظرفیت قبلی تخت های بیمارستانی کشور افزوده شود. جان بابایی، موثرترین اقدام در جهت کاهش مرگ و میر بیماران کرونایی را ارائه خدمات مراقبتی توسط کادر درمان عنوان کرد و گفت: خدمات مراقبتی به بیماران کرونایی موثرتر از دارو بوده است.  معاون درمان وزارت بهداشت، با تاکید بر دسترسی به داروهای مورد نیاز برای بیماران کرونایی، تصریح کرد: داروهایی که از آنها نام برده می شود، یا تولید داخل دارند و یا اینکه در تهیه آنها برای بیماران هیچ مشکلی وجود ندارد. کد خبر 4994626