قالیباف به مناسبت روز دانشجو به دانشگاه شهید بهشتی می رود

قالیباف به مناسبت روز دانشجو به دانشگاه شهید بهشتی می رود