اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

صحنه ای از زورگیریِ مسلحانه سارقی که امروز اعدام شد