کمیته ویژه اشتغال معلولان تشکیل می‌شود

کمیته ویژه اشتغال معلولان تشکیل می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمود کریمی بیرانوند اظهار کرد: در هفته آینده کمیته ای مخصوص اشتغال معلولان با حضور همه دستگاه های مرتبط و سازمان های مردم نهاد ایجاد می کنیم. سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: موضوع حمایت و اشتغال معلولان جزء رویکردهای ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی است. بر همین اساس در نظر داریم برای هر فرصت اشتغال جانب عرضه کالا و تقاضای بازار را منطقی و علمی بسنجیم. وی ادامه داد: افراد توان یاب و معلول دارای ویژگی هایی هستند که افراد سالم ندارند، بر اساس یک منطق و تجربه می توان گفت که بعضی از مسئولیت ها و مشاغل را افراد معلول بهتر از افراد سالم انجام می دهند و این دلیل بر تمرکز تقویت توانایی های معقول توان یابان است و این در حالی است که مشاغلی داریم که ویژگی ها و مشخصه های خاصی را برای فرد داوطلب نیاز دارد و متناسب با شرایط معلولان است. کریمی گفت: وظیفه تطبیق شرایط شغلی و شرایط جسمی فرد شاغل بر عهده معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال و بهزیستی است. کد خبر 5366145