باطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …فنر های پیچشی و فنر فرمدارفروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …انواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسی

تولید واکسن کرونا با نیم نگاهی به ویروس انگلیسی
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زالی، روز یکشنبه در نشست ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، گفت: در مدل توزیع واکسن وارداتی، استان تهران می‌تواند الگوی ملی قلمداد شود. زیرا، انجام واکسیناسیون به گونه‌ای است که تهران را می‌توان رصد کرد. وی با اشاره به چرخش ویروس جهش یافته در کشور، افزود: پروتکل‌های بهداشتی و درمانی متأثر از این ویروس جهش یافته است. زالی با عنوان این مطلب که رد ویروس انگلیسی برای اولین بار در تهران دیده شد و آن را یافتیم، گفت: در تولید واکسن کرونا باید نیم نگاهی به ویروس جهش یافته داشته باشیم تا خیال ما از اثربخشی واکسن راحت باشد. کد خبر 5163788