آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …تعمیر چیلر تراکمی , تعمیر کمپرسور …دوره جامع سخنرانی و صحبت در جمعنگهداری سالمند

بازگشت احتمالی سیستم هیات امنا به آکادمی استقلال
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از معضلات ماه‌های اخیر باشگاه استقلال، آکادمی این باشگاه بود که سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان، بر اساس مصوبه هیات مدیره این باشگاه ناصر فریاد شیران از ریاست آن کنار رفت و در حال حاضر این بخش از باشگاه بدون مدیر یا سرپرست اداره می‌شود. با اینکه تاکنون چند نام برای مدیریت این آکادمی از بین اسامی پیشکسوتان استقلال مطرح شده است، اما احتمال اینکه اداره این آکادمی مثل گذشته به هیات امنا واگذار شود زیاد است. در این صورت چند پیشکسوت به همراه یکی از اعضای هیات مدیره و یکی از اعضای کادر فنی بزرگسالان، هیات امنای آکادمی را تشکیل خواهند داد. کد خبر 5236091