طرف‌های مقابل نیازمندمشورت با پایتخت‌ها بودند/گفتگوها ادامه می‌یابد

طرف‌های مقابل نیازمندمشورت با پایتخت‌ها بودند/گفتگوها ادامه می‌یابد
به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی پس از پایان برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام اعلام کرد: امروز نشست کمیسیون مشترک برجام برگزار شد و در این نشست ارزیابی اجمالی از چند روز گفتگوهای در وین توسط طرف های مختلف ارائه شد. وی افزود: بر این نکته تاکید شد که پیشنهاد های جمهوری اسلامی ایران در مورد دو موضوع لغو تحریم های غیرقانونی و هسته ای روی میز است. معاون سیاسی وزارت امورخارجه اظهار داشت: طرف های مقابل این احساس نیاز را داشتند که برای ارائه پاسخ های مستدل، مستند و منطقی به پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران نیازمند مشورت با پایتخت هایشان هستند. باقری اظهار داشت: بر این اساس این فرصت به طرف‌های مقابل داده شد تا پس از مشورت با پایتخت‌هایشان بزودی در هفته آینده گفت‌وگوها در وین ادامه یابد. کد خبر 5366714 سید مهدی حسینی