فروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200buy backlinksنوسازی و بازسازی ساختمان توسط آروین …دستگاه عرق گیری گیاهان

شهریه موسسات آموزش عالی غیردولتی ۱۵ درصد گران شد
به گزارش خبرنگار مهر،  فرزانه شمیرانی با اشاره به شهریه مؤسسات غیردولتی در سال تحصیلی جدید گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی به هیئت امنای مؤسسات غیردولتی مجوز داده است تا راجع به شهریه موسسات تصمیم بگیرند.   وی ادامه داد: این شهریه دارای یک حداقل و حداکثر است که حداقل پانزده درصد و حداکثر بیست و پنج درصد می تواند نسبت به سال گذشته تغییر کند. مدیرکل دفتر آموزش های غیر دولتی افزود: امسال با توجه به اینکه شرایط کرونا بر کشور حاکم است اکثر مؤسسات غیردولتی همان مصوبه پانزده درصد را اجرا کردند و شهریه‌های خود را بیشتر از این بالا نبردند. وی یادآور شد: امسال اکثر موسسات غیردولتی فقط ۱۵ درصد افزایش شهریه نسبت به سال گذشته داشتند.   شمیرانی تأکید کرد: مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی یک بخش خصوصی هستند همان طور که افزایش هزینه‌ها در تمام قسمت ها به افراد فشار آورده است این مؤسسات نیز هزینه های نگهداری دارند، حقوق اعضای هیات علمی دارند و مجبور هستند مؤسسه را بچرخانند. وی افزود: افزایش شهریه صفر نشده چون به صورت قانونی می توانستند تا ۲۵ درصد افزایش شهریه داشته باشند اما موسسات حداقل را در نظر گرفته و  اجرا کردند.   کد خبر 5028413